Solleh Al-Fatimi
      Assalamualaikum...

Pada tulisan yang lalu, berhubung hukuman sebatan syariah yang dijalankan oleh Jabatan Agama Islam Pahang, penulis menyiarkan serba sedikit betapa relevannya syariah Islam yang diwahyukan oleh ALLAH s.w.t kepada manusia. Dan ianya diterima bukan sahaja oleh orang Islam bahkan non-Muslim.
Hanya mereka yang pendek akalnya, cetek pengetahuannya, singkat pengalamannya dan sempit pemerhatiannya tapi luas nafsu serakahnya, bebal egonya, tinggi melangit putar belitnya dan tebalnya mempertahankan isme yang setahun jagung yang payah untuk menerima kebenaran. Ibarat ulat yang hidup dalam tahi, akan berfikir ia tidak mampu untuk hidup tanpa tahi. Kerana tahi adalah kehidupannya. Bahkan sangat bahagia hidup dalam tahi, sekalipun ia menjijikkan.

Di kesempatan ini, saya ingin berkongsi tentang perundangan Islam yang dahulunya ditentang hebat oleh non-Muslim, tapi akhirnya mereka akur dan bersetuju dengan undang-undang Syariah Islam. Bahkan mereka mempromosi dan mempertahankan perundangan Islam. Itulah Islam. Islam adalah fitrah. Islam akan datang kepada mereka yang mencari erti SEBUAH KEBENARAN. Islam tetap akan dibela sekalipun terdapat pihak yang cuba memadamkan cahaya sinarnya.

Antara perundangan Islam yang ingin dikongsikan adalah seperti berikut:

1. Perceraian. Ia diakui oleh negara barat dan negara katolik yang cukup tua iaitu Itali. Di Hague (sebuah kota di Barat Daya Netherlands), pada tahun 1968 telah diadakan kongres khusus Undang-Undang Internasional ke-12. Perkara yangdibicarakan dalam kongres tersebut ialah mengadakan persetujuan dalam hal perceraian dan perpisahan yang legal pada tingkat internasional. Hal demikian dicatatkan didalam Encyclopedia Fiqh Islam oleh Dr. Jamaluddin Athiyah

2. Riba. Seorang pakar ekonomi Inggeris, Kinz, ia menyatakan; “Bahawa masyarakat tidak akan sampai kepada keadilan yang sempurna kecuali dengan mengakhiri Interest”. Dr. Schacht dari Jerman; “Melalui proses yang pasti, jelaslah bahawa semua harta akan terkumpul pada segolongan kecil tukang pemungut riba”.

3. Di Kota The Hague pada 1937, berlangsung Kongres Internasional Perbandingan Undang-Undang dengan mengundang wakil dari Universiti Al-Azhar, yang diwakili oleh delegasi dari ulama’-ulama’ besar untuk menyampaikan masalah ‘tanggungjawab Sipil dan Kriminal dalam syariat Islam dan kemandirian fiqh islam’ dan menghilangkan hubungan palsu antara fiqh islam dengan undang-undang Romawi. Setelah itu, kongres mencatatkan ketetapannya yang bersejarah dan penting bagi ahli perundangan barat, dimana didalamnya terkandung:

      a. Dijadikan syariat Islam sebagai salah satu sumber dari sistem perundangan umum.
      b. Syariat islam itu hidup dan berkembang.
      c. Syariat Islam itu berdiri sendiri dan tidak diambil dari yang lain. (Ia dicatat di dalam At-Tasyri’ Al-Islam oleh Prof Sayis)

4. Di Kota The Hague juga pada tahun 1948, berlangsung kongres yang dihadiri oleh pakar perundangan dari 53 buah negara di seluruh dunia. Kongres ini mengambil keputusan sebagaimana berikut: “Memperlihatkan elastisitas yang ada dalam perundangan Islam dan keadaannya yang penting, sehingga wajib bagi perhimpunan ahli perundangan internasional untuk mengadakan penyelidikan perbandingan terhadap perundangan ini dan mengembangkannya”. (Dicatat di dalam Al-Madkhal Al-Fiqh, Prof Musthafa Az-Zarqa).

5. Dr Eziko Insabato; “Sesungguhnya syariat Islam itu di dalam perbahasannya melebihi syariat Eropah, bahkan syariat islamlah yang memberikan kepada dunia, syariat yang paling mampan!”

6. Prof. Gabriel, seorang Dekan Fakulti Perundangan Universiti Wina, berkata dalam suatu kongres pada tahun 1927, “Sesungguhnya berbanggalah manusia dengan keanggotaan seorang lelaki seperti Muhammad kepadanya, sebab meskipun ia seorang yang buta huruf, belasan abad lalu dia dapat membawa perundangan-perundangan yang kita orang Eropah akan lebih bahagia, meskipun kita baru mengenalinya setelah dua ribu tahun kemudiannya”.

7. Benard Shaw, ahli falsafah Inggeris, “Sesungguhnya agama Muhammad menjadi tempat penghormatan yang tinggi, kerana di dalamnya mengandungi fundamental/asas yang mengagumkan. Itulah agama satu-satunya yang mempunyai kemampuan untuk mencerna kondisi kehidupan yang bermacam-macam. Saya merasa wajib untuk memberi gelaran kepada Muhammad sebagai juru selamat kemanusiaan. Dan apabila seorang lelaki seperti dia memegang kendali dunia meoden, tentu akan berhasil memecahkan persoalan-persoalan dunia”.

8. Wilz, Sejarawan Inggeris, “Sesungguhnya Eropah berhutang budi kepada Islam dalam hal undang-undang administrasi dan perniagaan”.

9. Sedillot, Ahli Sejarawan Perancis, “Sesungguhnya undang-undang Nepoleon itu diambil dari kitab mazhab Imam malik, iaitu syarah Ad-Dardir terhadap matan Khalil”.

10. Gustaf Lebon menukilkan dari Prof. Libery, ucapannya, “Seandainya orang-orang arab tidak tampil dalam panggung sejarah, tentulah kebangkitan Eropah (Renaissance) akan terlambat beberapa kurun”.
11. Lane Poole, dalam buku The Arabs in Spain, “Adalah Eropah yang buta huruf itu sedang dilanda oleh kebodohan dan kemiskinan, di saat Sepanyol membawa kepimpinan ilmu dan panji-panji kebudayaan di dunia”.

Akhirnya, suka untuk saya membawa kita semua menghayati pesanan penting yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan ini. Dr. Abdullah Nasih 'Ulwan menyebut dalam bukunya 'Hatta Ya'lama as-Syabab':

“…Quran yang agung yang kamu pelajari sebagai petunjuk dan hukum yang kamu menyelidikinya, adalah satu-satunya jalan untuk menggapai kemenangan dan kehormatan, keamanan dan ketenteraman. Di saat umat Islam mengambil prinsip-prinsip dan ajaran-ajarannya pada kurun yang lalu, hasilnya mereka dapat meraih puncak kepimpinan dan keluhuran, dan menguasai kendali kebudayaan dan ilmu di dunia. Eropah juga yang menimba dari kebudayaan Islam berabad-abad lamanya, mereguk mata air ilmu dan pengetahuan yang dibina kaum muslimin, hasilnya mereka dapat mencapai kebudayaan material dan ilmu pengetahuan alam di zaman moden kini”.
 Salam Pembelaan Islam. Solleh al-Fatimi.