Solleh Al-Fatimi

Umat Islam bukanlah satu-satunya golongan yang percaya bahawa Jesus (a.s.) adalah manusia dan bukannya Tuhan. Bangsa Yahudi juga mempercayai perkara yang sama. Begitu juga penganut-penganut terawal Kristian seperti golongan Ebonit, Cerinthia, Basilidia, Capocrations dan Hypisistaria. Golongan Airan, Paulicia dan Goth juga menerima Jesus (a.s.) sebagai seorang nabi. Malahan, dalam era moden juga terdapat gereja-gereja di Asia, Afrika, gereja-gereja Unitari, Jehovah’s Witness dan majoriti Biskop Gereja England pada hari ini yang tidak menyembah Jesus (a.s.) sebagai Tuhan.

Di dalam sebuah akhbar British, iaitu Daily News, di bawah tajuk “Shock survey of Anglican Bishops”, kita dapati:

“Lebih separuh daripada Biskop Gereja England mengatakan bahawa penganut-penganut Kristian tidak perlu percaya bahawa Jesus Kristus adalah Tuhan, menurut satu tinjauan yang diterbitkan hari ini. Tinjauan terhadap 31 daripada 39 biskop di England menunjukkan kebanyakannya berpendapat bahawa mukjizat-mukjizat Kristus, kelahirannya oleh seorang perawan, dan kebangkitan semulanya mungkin tidak berlaku seperti yang diterangkan di dalam Bible. Hanya 11 biskop bertegas bahawa penganut-penganut Kristian mesti meyakini Kristus sebagai Tuhan dan manusia, manakala 19 berpendapat adalah memadai untuk mempercayai bahawa Jesus adalah agen Tuhan (rasul) yang tinggi kedudukannya.” 

Tetapi apakah utusan Tuhan? Bukankah beliau seorang “agen Tuhan yang tinggi kedudukannya”? Sesungguhnya inilah yang telah Tuhan sendiri maklumkan kepada kita di dalam Qur’an 1400 tahun yang lalu, dan apa yang disahkan oleh Jesus sendiri di dalam Bible.
“Jika orang mengenal Engkau, satu -satuNya Allah yang benar, dan mengenal Jesus Kristus yang sudah Engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal.” (Yohanes 17:3)

Amat mengejutkan bukan? Semakin masa berlalu, semakin ramai ilmuan-ilmuan masyarakat Kristian yang mulai menyedari hal sebenar dan menjadi semakin hampir kepada Islam. Kenyataan-kenyataan di atas bukannya datang daripada penganut-penganut Islam. Mereka bukan penganut Kristian “liberal”. Mereka adalah daripada kalangan yang paling berilmu dan amat dihormati di kalangan Gereja England. Mereka telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk mengkaji agama Jesus dan kajian mereka telah membawa mereka kepada kebenaran yang telah Tuhan wahyukan dalam Qur’an 1400 tahun lalu: Jesus bukan Tuhan. Tuhan bukan Triniti. Dan cerita-cerita mengenai pendakwahan Jesus di dalam Bible telah banyak diubah suai oleh tangantangan manusia.
Rev. Prof. David Jenkins, biskop pada kedudukan keempat tertinggi dalam Gereja England dan merupakan Biskop Durham, mengakui perkara berikut: 
“[beberapa peristiwa semasa misi awal Jesus] tidak sepenuhnya benar sebaliknya telah ditambah oleh penganut-penganut Kristian yang awal untuk menunjukkan keyakinan mereka terhadapnya sebagai Al-Masih.”
(“London Daily Mail”, m.s. 12, 15 Julai, 1984)

“Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa (Jesus) putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: ”Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. Isa menjawab: ‘Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakan)nya. Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya iaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan segala sesuatu’.”
(Al-Qur’an, Al-Maidah (5): 116-118)

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah”. Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang rabbani kerana kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu selalu mempelajarinya”.”
(Al-Qur’an, Al-Imran (3):79)

Menurut Heinz Zahrnt, Gereja telah “menyandarkan kata-kata yang tidak pernah Jesus ucapkan kepadanya dan menyandarkan kepadanya amalan-amalan yang tidak pernah beliau lakukan”. Salah seorang yang telah menunjukkan bahawa kebanyakan daripada apa yang dikatakan oleh gereja mengenai Jesus adalah tidak berasas adalah Rudolph Augustein dalam bukunya “Jesus the Son of Man”. Satu lagi kajian menyeluruh mengenai hal ini didapati dalam buku “The Myth of God Incarnate” yang ditulis oleh tujuh sarjana teologi di England pada tahun 1977 dan disunting oleh John Hick. 

KESIMPULAN mereka adalah bahawa Jesus, “adalah seorang manusia yang dilantik oleh Tuhan untuk suatu peranan dalam perancangan tuhan, dan… konsep bahawa beliau adalah penjelmaan Tuhan timbul kemudian… adalah suatu cara mitologikal atau indah untuk menyatakan peri pentingnya beliau kepada kita ”. Juga sila rujuk buku John Mackiman Robertson bertajuk “Christianity and Mythology”, dan buku T.W. Doane bertajuk “The Bible Myths and Their Parallel in Other Religions” (ringkasan buku-buku ini boleh diperolehi dalam buku M.F. Ansarei bertajuk “Islam & Christianity in the Modern World ”).

Setelah menjalankan penyelidikan ke atas dokumen-dokumen purba yang baru ditemui, Dr Robert Alley, seorang profesor di University of Richmond, membuat kesimpulan bahawa:
“… Petikan-petikan (Biblikal) di mana Jesus memperkatakan tentang Anak Tuhan adalah penambahan terkemudian… adalah apa yang gereja katakan mengenai beliau. Dakwaan mengenai ketuhanan beliau tidak konsisten dengan gaya hidupnya yang dapat kita bina semula. Selama tiga dekad pertama selepas kematian Jesus, agama Kristian adalah satu mazhab dalam Judaisma. Selama tiga dekad pertama gereja wujud di dalam saumaah. Hal ini tidak mungkin berlaku jika mereka (para hawari) dengan lantang mengisytiharkan ketuhanan Jesus”.
Solleh Al-Fatimi
Siapa Pengkhianat Islam? 
Nasrudin Hassan at Tantawi

 1. Mereka yang menghalang penyatuan UMNO dan PAS digelar pengkhianat Islam oleh Mufti Perlis. Sekilas pandang, siapa jua yang menghalang usaha penyatuan adalah pengkhianat. Justeru penyatuan secara asasnya adalah suci malah dituntut. Tiada siapa yang mahu berpecah dan berpisah tanpa sebarang sebab atau alasan yang kukuh. Tetapi apabila bercakap soal penyatuan antara PAS dan UMNO, saya sarankan sohibus samahah Mufti Perlis mengkaji terlebih dahulu secara mendalam dan teliti.

2. Antara PAS dan UMNO jangan hanya dilihat pada bangsa dan warna kulit semata - mata lalu disogok agenda penyatuan bangsa melayu. Sebaliknya perlu dilihat bagaimana pula sikap kedua - dua parti melayu itu [PAS dan UMNO] terhadap Islam. Sikap terhadap Islam dan bagaimana mereka menanggapi Islam adalah kayu ukur yang paling penting untuk bercakap soal penyatuan antara kedua parti ini.

3. Sungguhpun Islam menggalakkan malah menyuruh supaya ummatnya bersatu padu, namun Islam meletakkan syarat serta garis panduan yang jelas bagaimana penyatuan itu wajar dilakukan atau sebaliknya. Antaranya Firman Allah yang bermaksud :
Wahai orang - orang yang beriman, bertaqwalah kamu dengan sebenar - benar taqwa dan jangan kamu mati melainkan kamu tunduk menyerah diri kepada Allah swt. dan berpegang teguhlah kamu dengan Tali Allah dan jangan sekali - kali kamu berpecah belah dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika dulunya kamu saling bermusuhan maka Allah telah menyatukan hati - hati kamu, lalu dengan nikmat Allah itu kamu bersaudara sedang kamu telah berada di jurang api neraka, lantas Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah dijelaskan oleh Allah kepada kamu ayat - ayatNya, mudah - mudahan kamu beroleh petunjuk. (Surah Aali Imran 103)
4. Ayat di atas jelas meletakkan syarat utama untuk tidak berpecah belah ialah berpegang teguh dengan Tali Allah iaitu Al Quran atau Al Islam bukan bangsa atau warna kulit jauh sekali harta benda, pengaruh dan pangkat. Lantaran penyatuan manusia adalah melibatkan penyatuan hati dan hati tidak boleh dijinakkan dengan harta benda dunia. Firman Allah swt yang bermaksud :
Dialah [Allah] yang telah menyatukan antara hati - hati mereka. sekiranya engkau membelanjakan keseluruhan apa yang ada di atas muka bumi ini, nescaya engkau tidak boleh menyatukan hati - hati mereka akan tetapi Allah swt telah menyatukan antara mereka sesungguhnya Ia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surah al Anfaal 63)
5. Islam adalah asas penyatuan. Tanpa Islam bagaimana mungkin penyatuan itu boleh direalisasikan. Sementara kebajikan dan taqwa pula menjadi objektif utama kepada penyatuan yang dianjurkan oleh syariah. Firman Allah swt yang bermaksud :
dan bertolong bantulah kamu dalam perkara yang membawa kepada kebajikan dan taqwa dan jangan kamu bertolong bantu dalam perkara yang mengundang dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah swt sesungguhnya balasan Allah sangat dahsyat. (Surah al Maaidah 2)
6. Ayat di atas pula bukan sahaja menyuruh kita bertolong bantu, bekerja sama dan bersatu padu untuk melakukan amal kebajikan dan bertaqwa kepada Allah [ dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah swt dan meninggalkan apa jua yang telah dilarang oleh Allah swt.] tetapi nas di atas juga melarang sebarang kerjasama dan penyatuan yang menumbuhkan bibit dosa serta menyuburkan permusuhan sesama ummat manusia.

7. Penyatuan antara PAS dan UMNO mesti disokong malah wajib diusahakan jika ianya berteraskan Islam dan berobjektifkan taqwa kepada Allah swt. Pengusahanya dijulang dan penyokongnya dialu - alukan. Sementara penentangnya adalah jahat dan pengkhianat.

8. Sebaliknya penyatuan antara PAS dan UMNO tidak boleh dilaksanakan jika ianya tidak diasaskan kepada Islam dan pula berobjektifkan dosa kepada Allah swt. Pengusahanya dilarang dan penyokongnya pula sia - sia. Sementara penentangnya pula adalah hebat dan berwibawa.

9. Bahkan kerjasama yang disertai PAS bersama Pakatan Rakyat adalah kerana Islam dan ianya dilandaskan di atas konsep Tahaaluf Siasi [kerjasama politik] untuk menumbangkan kerajaan Barisan Nasional guna menamatkan siri penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, kezaliman, penindasan yang dilakukan oleh Barisan Nasional sejak lebih 50 tahun yang lalu.

10. Tanpa perlu membuang masa lagi, saya mengundang UMNO meninggalkan Barisan Nasional dan meninggalkan segala perbuatan mungkar demi masa depan agama, rakyat dan negara. Ayuh kita bersatu dan bersama dengan Pakatan Rakyat untuk membina masa depan dan peradaban baru yang lebih dinamis, jauh dari pengaruh mungkar yang dimurkai oleh Allah swt. Pengusaha yang gigih untuk menamatkan siri keangkuhan kuasa dan sombong dengan dosa yang dilakukan oleh mereka adalah pejuang sementaraPenentang usaha inilah pengkhianat Islam !

Murnikan Perjuangan dan Maknakan Kemenangan