Solleh Al-Fatimi
Oleh:
Abu Mujahid
Mohd Solleh Ab Razak (MSAR).
Majalah Al-Ustaz > Kolum Iqtarabatis Sa'ah > Isu Perdana.


Soalan Pertama:

"Sekarang ini tedapat banyak cerita tentang tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Saya tidak memahami apakah yang dimaksudkan dengan tanda kiamat tersebut. Boleh ustaz jelaskan?"

Jawapan:

Syeikh Khalid bin Nasir bin Sa’id al-Ghamidi dalam kitab ‘Asyrat al-Sa’ah’ menyebut bahawa makna tanda-tanda kiamat ialah tanda atau petunjuk yang berlaku sebelum terjadinya kiamat dan ia juga menunjukkan kiamat sudah dekat.

Perkataan kiamat digunakan dengan tiga makna:

Pertama: Setelah berlalunya kurun para sahabat Rasulullah r.a.

Daripada Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan, katanya: Suatu malam Rasulullah s.a.w bersembahyang Isyak di akhir hayatnya. Setelah memberi salam, baginda s.a.w berdiri dan bersabda: Tahukah kamu akan malam ini? Sesungguhnya seratus tahun akan datang tidak akan ada lagi seorang pun manusia di atas muka bumi ini. Ibnu Umar berkata: Orang ramai salah faham mengenai sabda Rasulullah s.a.w itu, mereka bercakap-cakap tentang Hadis tersebut terutamanya mengenai Kiamat seratus tahun akan datang. Sedangkan maksud Rasulullah SAW ialah, “Tidak ada seorang pun manusia yang hidup sekarang ini (zaman Rasulullah) akan hidup pada seratus tahun yang akan datang”, dengan kata lain kurun itu sudah berlalu. (HR al-Bukhari, No: 113. Muslim, No: 4605)

Kedua: Kematian seseorang manusia. Sesungguhnya kematiannya itu merupakan kiamat ke atas dirinya. Ia memasuki alam akhirat iaitu kehidupan di alam barzakh dan alam seterusnya.

Ketiga: Kiamat besar iaitu apabila dunia digoncang dengan sekuat-kuatnya dan kematian seluruh makhluk, kecuali yang Allah SWT kehendaki. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Wahai umat manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat (peristiwa-peristiwa yang mengerikan) itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya; dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan”. (Surah al-Hajj: ayat 1-2)

Untuk perhatian, apabila disebut dengan lafaz (قيام الساعة), maka maksudnya ialah kiamat besar.

Kesimpulannya, kiamat itu terbahagi kepada 3 bahagian:
Pertama: Kiamat kecil; Kematian seseorang manusia.
Kedua: Kiamat sederhana; Dengan kematian mereka yang hidup pada kurun yang pertama.
Ketiga: Kiamat besar; Hari kiamat yang sebenarnya. (Asyrat al-Sa’ah, juz: 1, hal:30-31). Wallahu a’lam.Soalan kedua:
"Keduanya; Saya juga ada mendengar bahawa tanda kiamat terbahagi kepada dua iaitu tanda kecil dan tanda besar, saya ingin mengetahui apakah pembahagian ini berdasarkan al-Quran dan al-Hadith atau ijtihad para ulama’?"

Jawapan.

Benar tanda kiamat dibahagikan kepada dua iaitu tanda kecil dan tanda besar. Adapun penisbahan pembahagian dan susunan kejadian ini, ia bukanlah satu ketentuan daripada al-Quran dan al-Hadith, malah ia merupakan usaha ijtihad para ulama’ terdahulu dan kontemporari. Mereka membahagikannya kepada tanda-tanda kecil dan besar akan berlakunya kiamat.

Para ulama’ juga berbeza pandangan dalam menentukan tanda kecil dan tanda besar kiamat. Ada yang meletakkan sebahagian tanda besar kiamat dalam kumpulan tanda kecil kiamat dan sebaliknya. Namun ijmak ulama’ dalam menyatakan terdapat sepuluh tanda besar kiamat, sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Baihaqi, Ibn Hajar al-‘Asqalani dan al-Qurtubi. Dan selainnya adalah khilaf. Sepuluh perkara tersebut diriwayatkan oleh Huzaifah bin Asid al-Ghifari r.a, iaitu:

1. Munculnya asap
2. Dajjal
3. Binatang melata (Dabbah)
4. Terbitnya matahari di sebelah barat
5. Turunnya Nabi Isa bin Maryam a.s
6. Yakjuj dan Ma’juj
7. Tiga kali gempa bumi: di sebelah timur, barat dan Semenanjung Arab
8. Api yang muncul dari sebelah Yaman yang menhalau manusia ke tempat berkumpul mereka (mahsyar). (HR Muslim, No: 5162)

Secara ringkasnya, Syeikh Khalid bin Nasir menyebut:
1. Tanda kecil kiamat sebahagiannya telah berlaku dan berakhir, sebahagiannya telah terjadi namun ia tidak jelas dan sebahagiannya tidak berlaku secara keseluruhannya.
2. Sesungguhnya tanda kecil ini pada kebiasaannya berlaku dan ianya tidak begitu asing.

3. Tiada terdapat hadith yang membatasi dan menerangkan masa terjadinya tanda ini. Bahkan ia merupakan satu perkara yang dikutip dalam kitab-kitab hadis sahih, sunan dan musnad.
4. Kebiasaannya lafaz hadis yang menunjukkan ia adalah tanda kecil kiamat ialah seperti hadith Jibril, perkataan : “6 perkara yang dikira akan sampainya kiamat…”, “tidak akan terjadi kiamat…” atau “tidak akan hilang dunia…” atau “tidak akan pergi hari dan malamnya…”, “pada akhir zaman…” dan seumpamanya.

5. Semua tanda-tanda kimat ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW.
6. Sesungguhnya tanda besar kiamat ialah sepuluh. Sepertimana yang terkandung didalam hadith Huzaifah bin Asid. Dan ia bukanlah sesuatu yang kebiasaan berlaku. Apabila berlaku pada kali pertamanya, maka kiamat mengiringinya dengan segera seperti titisan air akibat kebocoran atap.
7. Tanda besar kiamat yang pertama ialah keluarnya al-dajjal, dan akhirnya keluarnya api dari sebelah ‘Adn yang menghalau manusia ke mahsyar. (Asyrat al-Sa’ah, juz 1, hal: 37-38). Wallahu a’lam.


p/s: Soal jawab ini merupakan petikan daripada MAJALAH AL-USTAZ...Kemungkinan edisi cetak dan edisi blog ini terdapat sedikit perbezaan kerana edisi blog adalah karya yang belum diedit oleh editor. Mohon kemaafan jika terdapat kesilapan.
Labels: | edit post
1 Response
  1. Assalamu'alaikum wrwbt.

    Sedikit ralat, iaitu pd no 7 dari 10 tanda Hari Qiamat sebagaimana hadith yg diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Asid.

    Maksud "khasfun" dalam hadith tersebut sebagaimana yg dijelaskan oleh Imam Al Qurtubi dlm "At-Tazkirah" ialah - gempa bumi ( atau tenggelam bumi).

    Demikian juga sebagaimana yg disebut oleh Asy Syeikh Abdurrahman Hasan Habnakah dlm kitabnya "Al Aqidah Al Islamiyyah Wa Ususuha" halaman 548 (Cetakan Dar Al Qalam,tahun 2000) di mana beliau menyebut sebagai " Khusuf Ardhiyyah..."

    Wassalamualaikum wrwbt


Catat Ulasan