Solleh Al-Fatimi
Oleh:
Abu Mujahid
Mohd Solleh Ab Razak (MSAR).

[ Akrabnya al-Quran dan al-Sunnah ]

Apabila kita beriman dan meyakini bahawa hadis Rasulullah SAW merupakan wahyu daripada Allah SWT sebagaimana al-Quran, maka secara tidak langsung kita beriman dan meyakini bahawa hadis Rasulullah SAW ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri dan kelebihan berbanding dengan ilmu yang lain. Secara tidak langsung juga, kita percaya dengan yakin bahawa hadis Rasulullah SAW mempunyai fungsi yang sangat istimewa.
Allah SWT berfirman:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Maksudnya: “Dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya”. (Surah al-Nahl: 44)

Ayat yang mulia ini secara jelas menunjukkan bahawa Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi Muhammad SAW terhadap al-Quran adalah menjadi ‘#Ketua #Penerangan’ dalam menjelaskan setiap inci isi kandungan al-Quran kepada seluruh manusia. Penerangan ini melibatkan semua aspek, sama ada daripada sudut perkataan, perbuatan dan juga pengiktirafan terhadap sesuatu perkara. Penerangan ini merupakan penerangan yang sahih dalam menjelaskan al-Quran secara langsung yang dikenali sebagai al-Sunnah atau pun al-Hadis.

Dalam menjelaskan betapa eratnya hubungan antara al-Quran dan hadis nabawi ini, penulis mengajak untuk sama-sama kita menghayati penjelasan yang diutarakan oleh #Syeikh al-#Syarif #Hatim bin ‘#Arif al-‘#Auni. Satu pandangan yang begitu indah dan mudah untuk kita memahami perkara ini. Marilah kita memerhatikannya:

“Tiada keraguan bagi seseorang Muslim bahawa al-Quran dan ilmu-ilmu al-Quran adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak. Ia merupakan ilmu yang paling bermanfaat, paling mulia dan paling agung, tanpa sebarang pengecualian. Yang paling penting dan paling agung bagi Ilmu-ilmu al-Quran serta matlamat ia diturunkan adalah untuk tadabbur ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Kerana ia kemuncak matlamat penurunan al-Quran iaitu beramal dengannya, mengambil pengajaran daripada nasihat-nasihatnya dan mencari sinar dengan kebijaksanaannya. Hal demikian selama-lamanya tidak akan terhasil selagi mana belum memahami maknanya dan mentadabbur ayat-ayatnya. Sekiranya ia tidak dilakukan, maka bagaimana mungkin beramal dengan al-Quran sedangkan tidak memahami al-Quran?!

Oleh yang demikian, tidak sempurna kefahaman terhadap kalamullah taala dan tidak mungkin mampu memahami makna-makna Kitab Allah yang mulia ini, melainkan dengan Sunnah Nabi SAW dan ilmu-ilmunya. Kerana al-Sunnah merupakan huraian secara teori dan praktikal bagi al-Quran al-Karim.

Dari sinilah, kita masuk ke dalam keterangan yang paling agung tentang kedudukan al-Sunnah dan ilmu-ilmunya dan kepada kedudukannya berbanding ilmu-ilmu yang lain secara mutlak. Iaitu tiada jalan untuk memahami al-Quran, mengetahui agama Islam yang diterima oleh Allah SWT, melainkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan ilmu-ilmunya.
Atau dengan lain perkataan, dengan sebab al-Quran al-Karim merupakan ilmu yang paling mulia. Manakala ilmu-ilmu al-Quran yang paling mulia adalah memahami maknanya. Natijah ini tidak tercapai melainkan dengan hadis. Pada saat itu, hadis adalah ilmu al-Quran yang paling mulia atau hadis adalah ilmu yang paling mulia.

[ Al-Syarif Hatim bin ‘Arif al-‘Auni. Nashaih Manhajiyyah li Talib ‘Ilm al-Sunnah al-Nabawiyyah, 13 ]

-----
Berminat:
RM 27.00
Labels: , | edit post
0 Responses

Catat Ulasan